Ahval kelimesinin sözlükteki anlamı

Durum, haller, vaziyet, davranışahval

Örnek cümle içinde kullanımı: İşte, bu ahval ve şerait içinde vazifen... (Atatürk)

İngilizcesi

n. conditions, circumstance, modifying condition, influencing factor

 
Köken: Arapça